Xe ben Chenglong 13 tấn 3 chân LZ3250PDG phong cách châu Âu

Xe ben Chenglong 13 tấn 3 chân LZ3250PDG phong cách châu Âu

Xe ben Chenglong 13 tấn 3 chân LZ3250PDG phong cách châu Âu